czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 13:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji."

Data Autor Zdarzenie
2017-06-19 14:36 Karolina Rzadkowska Stworzono projekt
2017-06-19 14:36 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-06-19 14:36 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-06-19 14:36 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-06-19 14:37 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-06-19 14:37 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-06-19 14:37 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-06-19 14:37 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-06-19 14:37 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-06-19 14:37 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-06-19 14:37 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-06-19 14:38 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Edukacji Narodowej
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Edukacji Narodowej
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: dokumentacja przebiegu nauczania;dzaiłalność wychowawcza
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: bozena.skomorowska@men.gov.pl
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.men.gov.pl/akty-prawne/program-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych-ministra-edukacji-narodowej-teksty-ujednolicone-od-2016-r.html
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu null na: User-1681
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [oświata i wychowanie]
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [EDUKACJA NARODOWA]
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 75
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-06-19 14:38 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-06-19 14:41 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-06-19 14:41 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-06-19 14:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie