środa, 24 października 2018, data aktualizacji serwisu: 24.10.2018 o godzinie 06:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw"

Data Autor Zdarzenie
2017-05-22 16:17 Robert Lewandowski Stworzono projekt
2017-05-22 16:17 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-05-22 16:17 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-05-22 16:18 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-05-22 16:18 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-05-22 16:18 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-05-22 16:18 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-05-22 16:19 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-05-22 16:19 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-05-22 16:19 Administrator Dodano katalog 9. Rada Ministrów (rejestr)
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Cyfryzacji
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na:
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na:
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: robert.lewandowski@mc.gov.pl
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na:
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu null na: User-1392
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt założeń ustawy o Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [informatyzacja]
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu hasło na: [INFORMATYZACJA]
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na:
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu alias na: pzpu
2017-05-22 16:19 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-05-22 16:19 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-05-22 16:20 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-05-22 16:21 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-05-22 16:23 Robert Lewandowski Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
2017-09-15 13:13 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Stały Komitet Rady Ministrów
2017-09-22 15:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Rada Ministrów