sobota, 23 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 22.06.2018 o godzinie 22:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej"

Data Autor Zdarzenie
2017-05-19 12:56 Aleksandra Świderska Stworzono projekt
2017-05-19 12:56 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-05-19 12:56 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-05-19 12:56 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-05-19 12:57 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-05-19 12:57 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-05-19 12:57 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-05-19 12:57 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-05-19 12:57 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-05-19 12:57 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-05-19 12:58 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-05-19 12:58 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Energii
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [30i]
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Energii
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: emisyjność;jakość paliw;paliwa;sprawozdawczość
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: aleksandra.swiderska@me.gov.pl
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.me.gov.pl/Prawo/Wykaz+prac+legislacyjnych
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1928
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu null na: User-1261
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [energia]
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: Dyrektywa Rady (UE) 2015/652/WE z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiająca metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych (Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 26)
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [PALIWA, OCHRONA ŚRODOWISKA]
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 64.1.17
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [3]
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-05-19 12:58 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-05-19 12:58 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-05-19 13:01 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-07-31 11:01 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2017-07-31 11:01 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 1425
2017-07-31 11:01 Aleksandra Świderska Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017
2017-08-11 10:09 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza