wtorek, 24 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 23.04.2018 o godzinie 15:15
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego"

Data Autor Zdarzenie
2017-05-18 14:57 Donata Mroziewicz-Madalińska Stworzono projekt
2017-05-18 14:57 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-05-18 14:57 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-05-18 14:57 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-05-18 14:57 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-05-18 14:57 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-05-18 14:57 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-05-18 14:58 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-05-18 14:58 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-05-18 14:58 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-05-18 14:58 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów (rejestr)
2017-05-18 14:58 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [48]
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Prezesa Rady Ministrów
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: legitymacja
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: legislacja@abw.gov.pl
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/download/75/19218/WykazrozporzadzenPRM17052017.pdf
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1897
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu null na: User-1112
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [administracja publiczna]
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [LEGITYMACJE]
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 135
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [5]
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu alias na: prprm
2017-05-18 14:58 Donata Mroziewicz-Madalińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-05-18 14:58 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-11-15 15:31 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2017-11-16 09:49 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
2017-11-16 09:49 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte