poniedziałek, 19 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy"

Data Autor Zdarzenie
2017-05-08 15:40 Rafał Babraj Stworzono projekt
2017-05-08 15:40 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-05-08 15:40 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-05-08 15:41 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-05-08 15:41 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-05-08 15:41 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-05-08 15:41 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-05-08 15:41 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-05-08 15:42 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-05-08 15:42 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-05-08 15:42 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-05-08 15:42 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Zdrowia
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Zdrowia
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: szpitalne zabezpieczenie świadczeń
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: m.dziewulski@mz.gov.pl
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/program-prac-legislacyjnych/
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu null na: User-1561
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [zdrowie]
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu hasło na: [OCHRONA ZDROWIA, ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ]
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: MZ 535
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-05-08 15:42 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-05-08 15:42 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-05-08 15:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-06-21 12:07 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia