wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 06:48
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych"

Data Autor Zdarzenie
2017-05-08 09:54 Wacław Konewko Stworzono projekt
2017-05-08 09:54 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-05-08 09:54 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-05-08 09:54 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-05-08 09:54 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-05-08 09:55 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-05-08 09:55 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-05-08 09:55 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-05-08 09:55 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-05-08 09:55 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-05-08 09:55 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-05-08 09:56 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-05-08 09:56 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: ubezpieczenia społeczne
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: waclaw.konewko@mpips.gov.pl
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: Wystąpiono z wnioskiem o wpis do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu null na: User-803
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [zabezpieczenie społeczne]
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu hasło na: [UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE]
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na:
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-05-08 09:56 Wacław Konewko Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-05-08 09:57 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-06-14 11:19 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD250
2017-06-14 11:19 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-06-14 11:19 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-06-14 11:19 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r9308411901,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-emeryturach-i-rentach-z-Funduszu-Ubezpieczen-S.html
2017-06-14 11:19 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-06-14 11:21 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-06-14 11:21 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-06-14 11:21 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-07-06 12:39 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Stały Komitet Rady Ministrów
2017-07-28 14:21 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Komisja Prawnicza
2017-08-02 14:24 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Rada Ministrów
2017-08-09 13:37 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-97-17
2017-08-09 13:37 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu
2017-11-20 12:49 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-11-20 12:49 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 2120
2017-11-20 12:49 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017
2017-11-20 12:49 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-11-20 12:49 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone