czwartek, 21 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 21.06.2018 o godzinie 17:10
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych"

Data Autor Zdarzenie
2017-04-21 13:19 Magdalena Czerwińska Stworzono projekt
2017-04-21 13:19 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-04-21 13:19 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-04-21 13:19 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-04-21 13:19 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-04-21 13:19 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-04-21 13:19 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-04-21 13:20 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-04-21 13:20 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-04-21 13:20 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-04-21 13:20 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-04-21 13:20 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-04-21 13:20 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Obrony Narodowej
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na:
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: finanse publiczne
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: mczerwinska@mon.gov.pl
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na:
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw decyzją Prezesa Rady Ministrów
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu null na: User-182
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [obrona narodowa]
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [FINANSE PUBLICZNE]
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na:
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-04-21 13:20 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-04-21 13:21 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-06-23 11:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Rada Ministrów
2017-06-30 16:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-78-17
2017-06-30 16:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu