niedziela, 24 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 23.06.2018 o godzinie 11:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw"

Data Autor Zdarzenie
2017-04-21 12:15 Renata Smardz Stworzono projekt
2017-04-21 12:15 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-04-21 12:15 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-04-21 12:15 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-04-21 12:16 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-04-21 12:16 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-04-21 12:16 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-04-21 12:16 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-04-21 12:16 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-04-21 12:17 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-04-21 12:17 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-04-21 12:17 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-04-21 12:17 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: repatriacja;statek;praca na morzu;marynarz
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: agnieszka.michalak@mgm.gov.pl
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu null na: User-1322
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [gospodarka morska]
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: true
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1794 z dnia 6 października 2015 r. zmieniająca dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE, 2009/38/WE i 2002/14/WE oraz dyrektywy Rady 98/59/WE i 2001/23/WE w odniesieniu do marynarzy
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2016 r. o pracy na morzu (Dz. U. 1569)
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [MORSKIE PRAWO]
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UC 87
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-04-21 12:17 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-04-21 12:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-04-21 12:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-04-21 12:24 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-04-21 15:01 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 6. Komitet do Spraw Europejskich
2017-04-21 15:01 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2016 r. o pracy na morzu (Dz. U. 1569)
2017-04-21 15:01 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-07-11 11:50 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Komisja Prawnicza
2017-09-01 13:48 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Rada Ministrów
2017-09-12 14:25 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-106-17
2017-09-12 14:25 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu
2018-01-11 11:04 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-01-11 11:04 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 2181
2018-01-11 11:04 Renata Smardz Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017