niedziela, 24 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 23.06.2018 o godzinie 11:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”"

Data Autor Zdarzenie
2017-04-21 12:09 Iwona Olifirowicz Stworzono projekt
2017-04-21 12:09 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-04-21 12:10 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-04-21 12:10 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-04-21 12:10 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-04-21 12:10 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-04-21 12:10 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-04-21 12:11 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-04-21 12:11 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-04-21 12:11 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-04-21 12:11 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-04-21 12:11 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [26]
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: szkolnictwo
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: iwona.olifirowicz@mnisw.gov.pl
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_04/91e0d8da0cd0fb9032d934a9660f8f0e.pdf
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 2045
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu null na: User-1352
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [szkolnictwo wyższe]
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: [q]
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [STYPENDIA]
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 56
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [3]
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-04-21 12:11 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-04-21 12:11 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-04-21 12:13 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-04-21 12:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-05-16 14:16 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2017-08-10 13:34 Marta Wicik Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2017-08-10 13:34 Marta Wicik Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 873
2017-08-10 13:34 Marta Wicik Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017