niedziela, 24 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 23.06.2018 o godzinie 11:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego"

Data Autor Zdarzenie
2017-04-21 12:02 Hanna Lipińska Stworzono projekt
2017-04-21 12:02 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-04-21 12:02 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-04-21 12:02 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-04-21 12:02 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-04-21 12:03 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-04-21 12:03 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-04-21 12:03 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-04-21 12:03 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-04-21 12:03 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-04-21 12:03 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-04-21 12:03 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Edukacji Narodowej
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Edukacji Narodowej
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: sport
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: hanna.lipinska@men.gov.pl
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.men.gov.pl/pl/akty-prawne/program-prac-legislacyjnych
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu null na: User-901
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [oświata i wychowanie]
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [EDUKACJA NARODOWA]
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 74
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-04-21 12:03 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-04-21 12:03 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-04-21 12:09 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-06-13 13:57 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza