wtorek, 24 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 23.04.2018 o godzinie 15:15
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018"

Data Autor Zdarzenie
2017-04-21 08:17 Remigiusz Domański Stworzono projekt
2017-04-21 08:17 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-04-21 08:17 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-04-21 08:17 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-04-21 08:18 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-04-21 08:18 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-04-21 08:18 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-04-21 08:18 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-04-21 08:18 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-04-21 08:19 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-04-21 08:19 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-04-21 08:19 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-04-21 08:19 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów (rejestr)
2017-04-21 08:19 Administrator Dodano katalog 13. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Główny Urząd Statystyczny
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [18]
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: statystyka
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: r.domanski@stat.gov.pl
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1068
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu null na: User-248
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [administracja publiczna]
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu hasło na: [STATYSTYKA]
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: projekt oczekuje na numer w wykazie
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu alias na: prrm
2017-04-21 08:19 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-04-24 14:44 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-04-24 14:44 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-04-24 14:45 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-04-24 14:46 Remigiusz Domański Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: RD211
2017-09-12 18:48 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Stały Komitet Rady Ministrów
2017-12-12 08:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Rada Ministrów
2017-12-27 11:35 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 12. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
2017-12-27 11:35 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte
2018-01-19 09:20 Ewa Ossowska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-01-19 09:20 Ewa Ossowska Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 2471
2018-01-19 09:20 Ewa Ossowska Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017