czwartek, 21 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 21.06.2018 o godzinie 17:10
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych"

Data Autor Zdarzenie
2017-03-20 18:05 Małgorzata Hasny-Łoń Stworzono projekt
2017-03-20 18:05 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-03-20 18:05 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-03-20 18:06 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-03-20 18:06 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-03-20 18:06 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-03-20 18:06 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-03-20 18:06 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-03-20 18:07 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-03-20 18:07 Administrator Dodano katalog 9. Rada Ministrów (rejestr)
2017-03-20 18:07 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2017-03-20 18:07 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju i Finansów
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: informatyzacja
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: filip.switala@mf.gov.pl
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/projekty-aktow-prawnych/-/asset_publisher/kYC4/content/harmonogram-prac-legislacyjnych
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony na podstawie Planu Prac Rządu
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu null na: User-229
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [finanse publiczne]
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu hasło na: [PODATKI]
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: w toku
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-03-20 18:07 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-03-20 18:07 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-03-20 18:12 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-03-23 15:37 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD232
2017-03-23 15:37 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-03-23 15:37 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2017-03-23 15:37 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-05-10 15:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-05-22 09:47 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
2017-05-22 09:47 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-05-22 09:47 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-07-25 16:44 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-07-25 16:44 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-07-25 16:44 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
2017-07-25 16:44 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-07-25 16:44 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-09-14 15:49 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2017-09-21 15:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Rada Ministrów
2017-10-03 10:52 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-120-17
2017-10-03 10:52 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu