sobota, 21 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.04.2018 o godzinie 16:02
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Szczecinie"

Data Autor Zdarzenie
2017-03-20 15:01 Stanisław Kuźmiński Stworzono projekt
2017-03-20 15:01 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-03-20 15:02 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-03-20 15:02 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-03-20 15:02 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-03-20 15:03 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-03-20 15:03 Administrator Dodano katalog 6. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-03-20 15:03 Administrator Dodano katalog 7. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-03-20 15:03 Administrator Dodano katalog 8. Notyfikacja (rejestr)
2017-03-20 15:03 Administrator Dodano katalog 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-03-20 15:03 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [124]
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Środowiska
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: ochrona środowiska
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: paulina.bajerowska@gdos.gov.pl
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/prawo/wykaz_prac_legislacyjnych/2017.03.16_WYKAZ_PRAC_LEGISLACYJNYCH_MINISTRA_SRODOWISKA.pdf
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 353
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu null na: User-1611
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu tytuł na: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Szczecinie
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [środowisko]
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu hasło na: [OCHRONA ŚRODOWISKA]
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 343
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [3]
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-03-20 15:03 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-03-20 15:03 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-06-28 12:58 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Komisja Prawnicza