niedziela, 24 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 23.06.2018 o godzinie 11:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń"

Data Autor Zdarzenie
2017-03-20 14:17 Katarzyna Fijałkowska Stworzono projekt
2017-03-20 14:17 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-03-20 14:17 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-03-20 14:17 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-03-20 14:17 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-03-20 14:17 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-03-20 14:18 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-03-20 14:18 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-03-20 14:18 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-03-20 14:18 Administrator Dodano katalog 9. Rada Ministrów (rejestr)
2017-03-20 14:18 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2017-03-20 14:18 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów (rejestr)
2017-03-20 14:18 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Główny Urząd Statystyczny
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [46]
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: statystyka
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: k.fijalkowska@stat.gov.pl
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r84678525205,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-spo.html
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1068
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu null na: User-1251
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [administracja publiczna]
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [STATYSTYKA]
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: RD206
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu alias na: prrm
2017-03-20 14:19 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-03-20 14:22 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-05-08 13:03 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Stały Komitet Rady Ministrów
2017-05-26 11:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
2017-05-26 11:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte
2017-06-21 11:17 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2017-06-21 11:17 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 1100
2017-06-21 11:17 Katarzyna Fijałkowska Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017