czwartek, 21 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 21.06.2018 o godzinie 17:10
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania"

Data Autor Zdarzenie
2017-03-20 12:14 Jolanta Pichor Stworzono projekt
2017-03-20 12:14 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-03-20 12:14 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-03-20 12:15 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-03-20 12:15 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-03-20 12:16 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-03-20 12:18 Administrator Dodano katalog 6. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-03-20 12:18 Administrator Dodano katalog 7. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-03-20 12:19 Administrator Dodano katalog 8. Notyfikacja (rejestr)
2017-03-20 12:19 Administrator Dodano katalog 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-03-20 12:19 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju i Finansów
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rozwoju i Finansów
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: administracja publiczna
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: jolanta.pichor@mf.gov.pl
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/projekty-aktow-prawnych
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Podstawa prawna: art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu null na: User-1203
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [finanse publiczne]
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu hasło na: [KONTROLA]
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 485
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-03-20 12:19 Jolanta Pichor Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-03-20 12:19 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-06-12 19:03 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
2017-06-12 19:03 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte
2017-07-06 15:45 Anna Lutek Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2017-07-06 15:45 Anna Lutek Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 1178
2017-07-06 15:45 Anna Lutek Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017