poniedziałek, 19 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych"

Data Autor Zdarzenie
2017-03-16 09:53 Paweł Kowalski Stworzono projekt
2017-03-16 09:53 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-03-16 09:53 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-03-16 09:54 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-03-16 09:54 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-03-16 09:54 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-03-16 09:54 Administrator Dodano katalog 6. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-03-16 09:55 Administrator Dodano katalog 7. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-03-16 09:55 Administrator Dodano katalog 8. Notyfikacja (rejestr)
2017-03-16 09:55 Administrator Dodano katalog 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-03-16 09:55 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju i Finansów
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [78]
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rozwoju i Finansów
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: administracja publiczna
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: pawel.kowalski@mf.gov.pl
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/projekty-aktow-prawnych/-
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 88
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379)
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu null na: User-1191
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [administracja publiczna]
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu hasło na: [GRY HAZARDOWE]
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych (Dz. U. poz. 57 oraz z 2011 r. poz. 1285)
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 287
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [2]
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-03-16 09:55 Paweł Kowalski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-03-16 10:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-03-16 10:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych (Dz. U. poz. 57 oraz z 2011 r. poz. 1285)
2017-03-16 10:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-03-31 09:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
2017-03-31 09:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte