sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta"

Data Autor Zdarzenie
2017-01-20 13:52 Rafał Babraj Stworzono projekt
2017-01-20 13:52 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-01-20 13:52 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-01-20 13:53 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-01-20 13:53 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-01-20 13:53 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-01-20 13:53 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-01-20 13:53 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-01-20 13:54 Administrator Dodano katalog 8. Rada Ministrów (rejestr)
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Zdrowia
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: jakość w ochronie zdrowia;bezpieczeństwo pacjenta
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: jakosc@mz.gov.pl
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r8008692725107,Zalozenia-projektu-ustawy-o-jakosci-w-ochronie-zdrowia-i-bezpieczenstwie-pacjent.html
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu null na: User-1561
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [zdrowie]
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu hasło na: [OCHRONA ZDROWIA]
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: ZD7
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu alias na: pzpu
2017-01-20 13:54 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-01-20 13:54 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-01-20 13:55 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne