poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego"

Data Autor Zdarzenie
2016-12-19 10:35 Michał Fedoniuk Stworzono projekt
2016-12-19 10:35 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2016-12-19 10:35 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2016-12-19 10:36 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2016-12-19 10:36 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2016-12-19 10:36 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2016-12-19 10:36 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2016-12-19 10:36 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2016-12-19 10:37 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2016-12-19 10:37 Administrator Dodano katalog 9. Rada Ministrów (rejestr)
2016-12-19 10:37 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2016-12-19 10:37 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu opis na:
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Prezesa Rady Ministrów
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: organizacje pożytku publicznego;wolontariat;fundacje
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: michal.fedoniuk@kprm.gov.pl
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html?szukaj=446535865
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu null na: User-851
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [inne]
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu hasło na: [ORGANIZACJE SPOŁECZNE, WOLONTARIAT, URZĘDY PAŃSTWOWE]
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD173
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2016-12-19 10:37 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2016-12-19 10:42 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2016-12-19 10:42 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: fundacje;organizacje pożytku publicznego;wolontariat
2016-12-19 10:42 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: true
2016-12-19 10:42 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu hasło na: [ORGANIZACJE SPOŁECZNE, URZĘDY PAŃSTWOWE, WOLONTARIAT]
2016-12-19 10:42 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40) ustawa z dnia z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) ustawa z dnia z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów(Dz. u. z 2016 r. poz. 1721)
2016-12-19 10:42 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2016-12-19 10:42 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2016-12-19 10:42 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40) ustawa z dnia z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) ustawa z dnia z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. u. z 2016 r. poz. 1721)
2016-12-19 10:42 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2016-12-19 10:43 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2016-12-19 10:43 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40) ustawa z dnia z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) ustawa z dnia z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721)
2016-12-19 10:43 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2016-12-19 10:44 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2016-12-19 10:52 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2016-12-19 10:54 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-06-23 11:32 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Rada Ministrów
2017-07-05 12:09 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-77-17
2017-07-05 12:09 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu