piątek, 20 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 13:53
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej"

Data Autor Zdarzenie
2016-10-03 21:53 Magdalena Gawlas Stworzono projekt
2016-10-03 21:53 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2016-10-03 21:53 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2016-10-03 21:53 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2016-10-03 21:53 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2016-10-03 21:54 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2016-10-03 21:54 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2016-10-03 21:54 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2016-10-03 21:54 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2016-10-03 21:54 Administrator Dodano katalog 9. Rada Ministrów (rejestr)
2016-10-03 21:54 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2016-10-03 21:55 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów (rejestr)
2016-10-03 21:55 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu opis na:
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na:
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: magdalena.gawlas@mr.gov.pl
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu null na: User-1381
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [gospodarka]
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu hasło na: [SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE]
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: RD131
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu alias na: prrm
2016-10-03 21:55 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2016-10-03 21:55 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2016-11-03 14:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Stały Komitet Rady Ministrów
2016-11-08 09:42 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2016-11-25 09:52 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
2016-11-25 09:52 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte