wtorek, 16 października 2018, data aktualizacji serwisu: 16.10.2018 o godzinie 13:52
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej"

Data Autor Zdarzenie
2016-09-23 10:45 Monika Latoszek Stworzono projekt
2016-09-23 10:45 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2016-09-23 10:45 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2016-09-23 10:45 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2016-09-23 10:45 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2016-09-23 10:45 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2016-09-23 10:45 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2016-09-23 10:46 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2016-09-23 10:46 Administrator Dodano katalog 8. Rada Ministrów (rejestr)
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Zdrowia
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu opis na:
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: Podstawowa opieka zdrowotna;poz
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: b.rorant@mz.gov.pl
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r19194830,Zalozenia-projektu-ustawy-o-podstawowej-opiece-zdrowotnej.html
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu null na: User-154
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [zdrowie]
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: true
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu hasło na: [OCHRONA ZDROWIA]
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: ZD6
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu alias na: pzpu
2016-09-23 10:46 Monika Latoszek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2016-09-23 10:49 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2016-09-23 10:50 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne