sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją"

Data Autor Zdarzenie
2016-07-07 11:26 Sebastian Madej Stworzono projekt
2016-07-07 11:26 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2016-07-07 11:26 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2016-07-07 11:26 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2016-07-07 11:26 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2016-07-07 11:27 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2016-07-07 11:27 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2016-07-07 11:27 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2016-07-07 11:27 Administrator Dodano katalog 8. Rada Ministrów (rejestr)
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu opis na:
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: dokumentacja
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: sebastian.madej@mr.gov.pl
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2418,Zalozenia-projektu-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-ze-skroceniem-okr.html
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu null na: User-174
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [praca]
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu hasło na: [DOKUMENTY]
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: ZD5
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu alias na: pzpu
2016-07-07 11:27 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2016-07-07 11:31 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2016-07-07 12:05 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-10-23 14:26 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu status projektu na: projekt wycofany
2017-10-23 14:26 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu null na: Zaprzestano prac nad założeniami i rozpoczęto prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (UD155).