niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone"

Data Autor Zdarzenie
2016-06-16 14:57 Iwona Olifirowicz Stworzono projekt
2016-06-16 14:57 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2016-06-16 14:57 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2016-06-16 14:58 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2016-06-16 14:58 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2016-06-16 14:58 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2016-06-16 14:58 Administrator Dodano katalog 6. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2016-06-16 14:58 Administrator Dodano katalog 7. Komisja Prawnicza (rejestr)
2016-06-16 14:58 Administrator Dodano katalog 8. Notyfikacja (rejestr)
2016-06-16 14:59 Administrator Dodano katalog 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2016-06-16 14:59 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [21]
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: staż
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: iwona.olifirowicz@mnisw.gov.pl
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_05/33c8a8355e9275611d241683c73dc9d2.pdf
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 65
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu null na: User-1352
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [szkolnictwo wyższe]
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [ZAWODY I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANE]
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 22
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [5]
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2016-06-16 14:59 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2016-06-16 14:59 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2016-06-16 15:01 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2016-06-16 15:05 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2016-08-12 10:16 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Komisja Prawnicza
2016-12-15 13:40 Marta Wicik Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2016-12-15 13:40 Marta Wicik Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 1356
2016-12-15 13:40 Marta Wicik Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2016