wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 06:48
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach"

Data Autor Zdarzenie
2016-06-15 14:56 Magdalena Czerwińska Stworzono projekt
2016-06-15 14:56 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2016-06-15 14:56 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2016-06-15 14:57 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2016-06-15 14:57 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2016-06-15 14:57 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2016-06-15 14:57 Administrator Dodano katalog 6. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2016-06-15 14:57 Administrator Dodano katalog 7. Komisja Prawnicza (rejestr)
2016-06-15 14:57 Administrator Dodano katalog 8. Notyfikacja (rejestr)
2016-06-15 14:57 Administrator Dodano katalog 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2016-06-15 14:57 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Expost
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [5]
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Obrony Narodowej
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: klasyfikacja
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: mczerwinska@mon.gov.pl
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.mon.gov.pl/prawo/artykul/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych-1032568/
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1414
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu null na: User-182
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [obrona narodowa]
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [ŻOŁNIERZE]
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 761)
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2014
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 327
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [8]
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2016-06-15 14:58 Magdalena Czerwińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2016-06-15 15:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2016-10-18 12:07 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Komisja Prawnicza