wtorek, 19 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 19.06.2018 o godzinie 18:04
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw"

Data Autor Zdarzenie
2016-03-31 17:13 Joanna Olifirowicz Stworzono projekt
2016-03-31 17:13 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2016-03-31 17:14 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2016-03-31 17:14 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2016-03-31 17:14 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2016-03-31 17:14 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2016-03-31 17:14 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2016-03-31 17:15 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2016-03-31 17:15 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2016-03-31 17:15 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 9. Rada Ministrów (rejestr)
2016-03-31 17:15 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2016-03-31 17:15 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu opis na:
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: deregulacja
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: joanna.olifirowicz@mnisw.gov.pl
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html?szukaj=671811654
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu null na: User-1352
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [szkolnictwo wyższe, nauka]
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [SZKOLNICTWO WYŻSZE]
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UA17
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2016-03-31 17:15 Joanna Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2016-03-31 17:16 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2016-03-31 17:17 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2016-03-31 17:18 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2016-05-02 18:35 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Stały Komitet Rady Ministrów
2016-05-24 11:08 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-52-16
2016-05-24 11:08 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu
2017-08-22 09:39 Marta Wicik Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2017-08-22 09:39 Marta Wicik Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 1311
2017-08-22 09:39 Marta Wicik Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2016