poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 21.10.2018 o godzinie 22:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "projekt założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji "

Data Autor Zdarzenie
2016-03-17 15:48 Marzena Tabor Stworzono projekt
2016-03-17 15:48 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2016-03-17 15:48 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2016-03-17 15:48 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2016-03-17 15:49 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2016-03-17 15:49 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2016-03-17 15:49 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2016-03-17 15:50 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2016-03-17 15:50 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 8. Rada Ministrów (rejestr)
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Sprawiedliwości
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na:
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: mtabor@ms.gov.pl
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2243,Zalozenia-projektu-ustawy-o-roszczeniach-o-naprawianie-szkody-wyrzadzonej-przez-.html
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu null na: User-752
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu tytuł na: projekt założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [sprawiedliwość]
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L349/1)
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu hasło na: [KONKURENCJA]
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: ZC6
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu alias na: pzpu
2016-03-17 15:51 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2016-03-18 09:21 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2016-03-18 10:45 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2016-03-18 10:46 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2016-05-09 09:37 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 6. Komitet do Spraw Europejskich
2016-05-31 10:04 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Stały Komitet Rady Ministrów