środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 20.11.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt założeń projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych"

Data Autor Zdarzenie
2016-03-17 14:41 Jacek Dworzycki Stworzono projekt
2016-03-17 14:41 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2016-03-17 14:41 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2016-03-17 14:41 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2016-03-17 14:41 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2016-03-17 14:42 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2016-03-17 14:42 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2016-03-17 14:42 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2016-03-17 14:42 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 8. Rada Ministrów (rejestr)
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu opis na:
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na:
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: jacek.dworzycki@mr.gov.pl
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na:
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu null na: User-662
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt założeń projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [gospodarka]
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu hasło na: [ELEKTRONICZNE USŁUGI]
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na:
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu alias na: pzpu
2016-03-17 14:42 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2016-03-17 14:46 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2016-03-17 14:48 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2016-03-24 21:15 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: ZC 7
2016-03-24 21:15 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2016-03-24 21:15 Jacek Dworzycki Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283301
2016-05-19 14:48 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 6. Komitet do Spraw Europejskich
2016-08-01 11:49 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Stały Komitet Rady Ministrów
2016-08-31 16:01 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Rada Ministrów