sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym"

Data Autor Zdarzenie
2016-02-01 17:14 Beata Pondo Stworzono projekt
2016-02-01 17:14 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2016-02-01 17:14 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2016-02-01 17:14 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2016-02-01 17:15 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2016-02-01 17:15 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2016-02-01 17:15 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2016-02-01 17:15 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2016-02-01 17:15 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 8. Rada Ministrów (rejestr)
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Budownictwa
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu opis na:
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: rejestracja pojazdów
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: Lukasz.Mucha@mib.gov.pl
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2150,Zalozenia-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-o-ruchu-drogowym.html
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na: User-160
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [Ljava.lang.String;@f36d66e
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu hasło na: [Ljava.lang.String;@6f43b293
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: ZD2
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu alias na: pzpu
2016-02-01 17:16 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2016-02-01 17:16 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2016-02-02 08:54 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu opis na: Kontynuacja projektu ZD112 (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/261032)
2016-05-05 15:46 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Stały Komitet Rady Ministrów
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Budownictwa
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu opis na: Kontynuacja projektu ZD112 (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/261032)
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: rejestracja pojazdów
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: Lukasz.Mucha@mib.gov.pl
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Stały Komitet Rady Ministrów
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2150,Zalozenia-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-o-ruchu-drogowym.html
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu null na: User-160
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [transport]
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu hasło na: [PRAWO O RUCHU DROGOWYM]
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: ZD2
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu alias na: pzpu
2016-07-11 15:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na: