sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej"

Data Autor Zdarzenie
2015-12-22 16:52 Marlena Woźniak Stworzono projekt
2015-12-22 16:52 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2015-12-22 16:52 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2015-12-22 16:53 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2015-12-22 16:53 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2015-12-22 16:53 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2015-12-22 16:53 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2015-12-22 16:53 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2015-12-22 16:53 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 8. Rada Ministrów (rejestr)
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Zdrowia
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu opis na:
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu null na: Rady Ministrów
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: mwozniak@mz.gov.pl
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/1,Archiwalny-wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow-z-okresu-1-wr.html
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu null na: User-291
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [Ljava.lang.String;@58215fbc
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu hasło na: [Ljava.lang.String;@5b2fa49f
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: ZA1
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu null na: pzpu
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2015-12-22 16:54 Marlena Woźniak Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
2015-12-22 16:56 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2015-12-22 16:59 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2016-04-01 15:24 Agnieszka Ostrowska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone