piątek, 20 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 13:53
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013"

Data Autor Zdarzenie
2015-08-26 15:30 Beata Pondo Stworzono projekt
2015-08-26 15:30 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2015-08-26 15:30 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2015-08-26 15:30 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2015-08-26 15:31 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2015-08-26 15:31 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2015-08-26 15:31 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 6. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2015-08-26 15:31 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 7. Komisja Prawnicza (rejestr)
2015-08-26 15:31 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 8. Notyfikacja (rejestr)
2015-08-26 15:31 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2015-08-26 15:31 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Rozwoju
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: [Ljava.lang.String;@c061a53
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: [Ljava.lang.String;@30742aad
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu opis na:
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [Ljava.lang.String;@15b4023d
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na: Ministra Infrastruktury i Rozwoju
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: [Ljava.lang.String;@29d23c60
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: agnieszka.sobkiewicz@mir.gov.pl
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: [Ljava.lang.String;@b3e393b
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://mir.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: [Ljava.lang.String;@9aa959d
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: [Ljava.lang.String;@5907497b
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na: 978
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na: Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na: User-160
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [Ljava.lang.String;@63f42628
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: [Ljava.lang.String;@7abe36a4
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: [Ljava.lang.String;@5cfc76eb
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: decyzja Komisji Europejskiej C(2015) 2771 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca Wytyczne dotyczące zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (2007-2013)
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: [Ljava.lang.String;@378ee932
2015-08-26 15:31 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu hasło na: [Ljava.lang.String;@1600c279
2015-08-26 15:32 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. z 2015 r. poz. 767)
2015-08-26 15:32 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na: 2015
2015-08-26 15:32 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 582
2015-08-26 15:32 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2015-08-26 15:32 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [Ljava.lang.String;@26225588
2015-08-26 15:32 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na: prm
2015-08-26 15:32 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2015-08-26 15:32 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2015-08-26 15:32 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2015-09-29 09:37 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2015-09-29 09:37 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. z 2015 r. poz. 767)
2015-09-29 09:37 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2015-10-16 13:25 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Komisja Prawnicza
2015-12-03 14:36 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. z 2015 r. poz. 767)
2015-12-03 14:36 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2015-12-03 14:36 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
2015-12-03 14:36 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte
2015-12-03 14:37 Paweł Nowak Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2015-12-03 14:37 Paweł Nowak Zmieniono atrybut projektu null na: 1985
2015-12-03 14:37 Paweł Nowak Zmieniono atrybut projektu null na: 2015