sobota, 22 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów praktyk"

Data Autor Zdarzenie
2015-08-19 14:28 Łukasz Bonczek Stworzono projekt
2015-08-19 14:28 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2015-08-19 14:28 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2015-08-19 14:28 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2015-08-19 14:28 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2015-08-19 14:28 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2015-08-19 14:28 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 6. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2015-08-19 14:29 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 7. Komisja Prawnicza (rejestr)
2015-08-19 14:29 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 8. Notyfikacja (rejestr)
2015-08-19 14:29 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2015-08-19 14:29 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Sprawiedliwości
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: [Ljava.lang.String;@35395d5e
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: [Ljava.lang.String;@63d4fc6a
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu opis na:
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [Ljava.lang.String;@3c21e4ba
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu null na: Ministra Sprawiedliwości
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: [Ljava.lang.String;@ffdc848
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: lukasz.bonczek@ms.gov.pl
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: [Ljava.lang.String;@3812a54f
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: ms.gov.pl
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: [Ljava.lang.String;@96604a5
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: [Ljava.lang.String;@56a4cd3
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu null na: 1230
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu null na: ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu null na: User-802
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu tytuł na: projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów praktyk
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [Ljava.lang.String;@304e1a31
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: [Ljava.lang.String;@222a0a2e
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: [Ljava.lang.String;@3a68164f
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: [Ljava.lang.String;@19b25450
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu hasło na: [Ljava.lang.String;@51edf7f0
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu null na: 2012
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: A172
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [Ljava.lang.String;@2ebc6d9a
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu null na: prm
2015-08-19 14:29 Łukasz Bonczek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2015-08-19 14:29 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2015-08-19 14:34 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2015-08-19 14:35 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie