środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 20.11.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi"

Data Autor Zdarzenie
2015-04-21 11:42 Anna Siwonia Stworzono projekt
2015-04-21 11:42 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2015-04-21 11:42 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2015-04-21 11:43 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2015-04-21 11:43 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2015-04-21 11:43 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2015-04-21 11:43 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2015-04-21 11:43 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2015-04-21 11:44 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2015-04-21 11:44 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 9. Rada Ministrów (rejestr)
2015-04-21 11:44 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2015-04-21 11:44 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu opis na:
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu null na: Rady Ministrów
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: anna.siwonia@uzp.gov.pl
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1667,Projekt-ustawy-o-umowach-koncesji-na-roboty-budowlane-lub-uslugi.html
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu null na: User-188
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [Ljava.lang.String;@6d10acc
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji. Dyrektywy Rady: - 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane; - 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji.
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu hasło na: [Ljava.lang.String;@358df5c6
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UC154
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu null na: puzal
2015-04-21 11:44 Anna Siwonia Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2015-04-21 11:49 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2015-04-21 12:00 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2015-04-21 12:07 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2015-06-29 11:32 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
2015-07-02 13:30 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 6. Komitet do Spraw Europejskich
2015-07-02 13:30 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2015-07-02 13:30 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2015-07-16 16:07 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Stały Komitet Rady Ministrów
2015-09-08 11:58 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2015-10-15 14:21 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Rada Ministrów