środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 21.11.2018 o godzinie 09:19
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego"

Data Autor Zdarzenie
2015-04-14 15:49 Kamila Acholonu - Boruc Stworzono projekt
2015-04-14 15:50 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2015-04-14 15:50 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2015-04-14 15:50 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2015-04-14 15:50 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2015-04-14 15:50 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2015-04-14 15:50 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2015-04-14 15:51 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2015-04-14 15:51 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2015-04-14 15:51 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 9. Rada Ministrów (rejestr)
2015-04-14 15:51 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2015-04-14 15:51 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu opis na:
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu null na: Rady Ministrów
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: kamila.boruc@uokik.gov.pl
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1768,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow-oraz-niekto.html
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu null na: User-194
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [Ljava.lang.String;@2603daf9
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu hasło na: [Ljava.lang.String;@234740d2
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD213
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu null na: puzal
2015-04-14 15:51 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2015-04-14 15:55 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2015-04-14 16:09 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2015-04-14 16:20 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2015-06-03 16:04 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Stały Komitet Rady Ministrów
2015-06-12 15:11 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2015-06-22 14:15 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Rada Ministrów
2015-07-10 15:06 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu null na: RM-10-65-15
2015-07-10 15:06 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu
2016-05-11 12:50 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2016-05-11 12:50 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 1634
2016-05-11 12:50 Kamila Acholonu - Boruc Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2015