piątek, 16 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 15.11.2018 o godzinie 16:23
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków"

Data Autor Zdarzenie
2015-03-24 13:53 Olga Zabolewicz Stworzono projekt
2015-03-24 13:53 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2015-03-24 13:53 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2015-03-24 13:53 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2015-03-24 13:53 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2015-03-24 13:53 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2015-03-24 13:53 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 6. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2015-03-24 13:54 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 7. Komisja Prawnicza (rejestr)
2015-03-24 13:54 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 8. Notyfikacja (rejestr)
2015-03-24 13:54 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2015-03-24 13:54 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Administracji i Cyfryzacji
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: [Ljava.lang.String;@435a0fc0
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: [Ljava.lang.String;@ce58e2e
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu opis na:
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [Ljava.lang.String;@40c3113c
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu null na: Ministra Administracji i Cyfryzacji
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: [Ljava.lang.String;@5972745a
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: olga.zabolweicz@mac.gov.pl
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: [Ljava.lang.String;@3377d59c
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://mac.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: [Ljava.lang.String;@4d415f75
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu null na:
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: [Ljava.lang.String;@2028aa8b
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu null na: 1287
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu null na: ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu null na: User-921
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [Ljava.lang.String;@7386948f
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: [Ljava.lang.String;@66561a3e
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: [Ljava.lang.String;@34c60747
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: [Ljava.lang.String;@402829c5
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [Ljava.lang.String;@518e9051
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu null na: 2010
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 116
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [Ljava.lang.String;@2bc7d218
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu null na: prm
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu null na: 193
2015-03-24 13:54 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2015-03-24 13:54 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2015-03-24 13:56 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2015-03-24 13:58 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2015-09-21 15:13 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
2016-02-24 15:36 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2016-02-24 15:36 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 2109
2016-02-24 15:36 Olga Zabolewicz Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2015