poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 11:56
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla katalogu "Stały Komitet Rady Ministrów" w projekcie "Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów" (rejestr)

Data Autor Zdarzenie
2018-05-16 10:19 Administrator Stworzono katalog
2018-05-16 10:19 Administrator Dodano katalog a) Projekt (rejestr)
2018-05-16 10:19 Administrator Dodano katalog b) Uwagi zgłoszone do projektu (rejestr)
2018-05-16 10:19 Administrator Dodano katalog c) Odniesienie się wnioskodawcy do uwag (rejestr)
2018-05-16 10:19 Administrator Dodano katalog d) Ustalenia Komitetu (rejestr)
2018-05-16 10:20 Administrator Zmieniono atrybut katalogu alias na: staly_krm