sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla katalogu "Zgłoszenia lobbingowe" w projekcie "Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów" (rejestr)

Data Autor Zdarzenie
2018-05-16 10:17 Administrator Stworzono katalog
2018-05-16 10:19 Administrator Zmieniono atrybut katalogu alias na: zgloszenia