poniedziałek, 12 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 09.11.2018 o godzinie 16:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla katalogu "Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji" w projekcie "Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia koordynatorów zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury" (rejestr)

Data Autor Zdarzenie
2018-02-07 11:17 Administrator Stworzono katalog
2018-02-07 11:17 Administrator Dodano katalog a) Projekt (rejestr)
2018-02-07 11:17 Administrator Dodano katalog b) Uwagi zgłoszone do projektu (rejestr)
2018-02-07 11:17 Administrator Dodano katalog c) Odniesienie się wnioskodawcy do uwag (rejestr)
2018-02-07 11:17 Administrator Dodano katalog d) Ustalenia Komitetu (rejestr)
2018-02-07 11:19 Administrator Zmieniono atrybut katalogu alias na: krm_informatyzacji