niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla katalogu "Uzgodnienia" w projekcie "Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach" (rejestr)

Data Autor Zdarzenie
2016-06-15 14:56 Administrator Stworzono katalog
2016-06-15 14:56 Administrator Dodano katalog a) Projekt (rejestr)
2016-06-15 14:56 Administrator Dodano katalog b) Pisma kierujące projekt do uzgodnień (rejestr)
2016-06-15 14:56 Administrator Dodano katalog c) Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień (rejestr)
2016-06-15 14:56 Administrator Dodano katalog d) Odniesienie się wnioskodawcy do uwag (rejestr)
2016-06-15 14:57 Administrator Dodano katalog e) Konferencja uzgodnieniowa (rejestr)
2016-06-15 14:58 Administrator Zmieniono atrybut katalogu alias na: uzgodnienia