niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla katalogu "Rada Ministrów" w projekcie "Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej" (rejestr)

Data Autor Zdarzenie
2015-12-22 16:53 Tomasz Rajkowski Stworzono katalog
2015-12-22 16:54 Tomasz Rajkowski Dodano katalog a) Projekt (rejestr)
2015-12-22 16:54 Tomasz Rajkowski Dodano katalog b) Uwagi zgłoszone do projektu (rejestr)
2015-12-22 16:54 Tomasz Rajkowski Dodano katalog c) Odniesienie się wnioskodawcy do uwag (rejestr)
2015-12-22 16:54 Tomasz Rajkowski Dodano katalog d) Reasumpcja decyzji Rady (rejestr)
2015-12-22 16:54 Tomasz Rajkowski Dodano katalog d) Rozstrzygnięcia Rady Ministrów (rejestr)
2015-12-22 16:54 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut katalogu null na: rm