wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 11:58
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, numer 248
Numer z wykazu:
248
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007 r., str. 1 )
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
ARCHIWALNY
 • 1. Działalność lobbingowa
 • 2. Konsultacje społeczne
  Data ostatniej modyfikacji: 15-01-2013
 • 3. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 15-01-2013
 • 4. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 5.Stały Komitet Rady Ministrów
 • 6. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 15-01-2013
 • 7. Notyfikacja
 • 8. Skierowanie do podpisu Ministra
Zakończenie prac