czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 14:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (CAFE)oraz niektórych innych ustaw
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UC20
Numer z wykazu:
UC20
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.05.2011 w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015

Projekt opracowywany na podstawie założeń projektu ustawy

ARCHIWALNY
Zakończenie prac