sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów rgulowanych / Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych
Data utworzenia:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UA22
Numer z wykazu:
UA22
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń, wynikający z Planu Prac Rządu

ARCHIWALNY
 • 1. Założenia projektu ustawy
 • 2. Działalność lobbingowa
 • 3. Konsultacje społeczne
  Data ostatniej modyfikacji: 02-10-2012
 • 4. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 02-10-2012
   • projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 02-10-2012
    • Projekt - uzgodnienia.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 02-10-2012
   • opinia dotycząca oceny skutków regulacji
        Data ostatniej modyfikacji: 02-10-2012
    • Pismo - OSR.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 02-10-2012
    • Opinia OSR.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 26-11-2012
    • Opinia OSR 2.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 26-02-2013
   • pisma skierowane do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 02-10-2012
    • Pismo - uzgodnienia.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 02-10-2012
    • Pismo - uzgodnienia 3.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 26-02-2013
   • pisma zawierające odniesienie się Wnioskodawcy do uwag
   • konferencja uzgodnieniowa
        Data ostatniej modyfikacji: 02-10-2012
    • Zaproszenie.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 07-12-2012
    • Projekt - konferencja.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 07-12-2012
    • Zaproszenie 2.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 26-02-2013
   • projekt po konferencji uzgodnieniowej
   • opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
   • opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
        Data ostatniej modyfikacji: 02-10-2012
    • Pismo - opinia UE.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 02-10-2012
    • Opinia UE.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 26-11-2012
    • Opinia UE 2.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 26-02-2013
   • opinia Rady Legislacyjnej
        Data ostatniej modyfikacji: 02-10-2012
    • Wniosek - RL.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 02-10-2012
    • Opinia Rady Legislacyjnej.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 26-02-2013
    • Odniesienie - opinia RL.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 26-02-2013
   • opinia właściwych instytucji i organów Unii Europejskiej
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6.Stały Komitet Rady Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 02-10-2012
 • 7. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 02-10-2012
 • 8. Komitet do Spraw Europejskich
 • 9. Rada Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 02-10-2012
 • 10. Notyfikacja