wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 19:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy - Prawo o prokuraturze / Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UA12
Numer z wykazu:
UA12
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Projekt ustawy opracowany na podstawie założeń:
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
 • 1. Założenia projektu ustawy
 • 10. Notyfikacja
 • 2. Działalność lobbingowa
 • 3. Konsultacje społeczne
  Data ostatniej modyfikacji: 10-07-2012
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6.Stały Komitet Rady Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 10-07-2012
 • 7. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 20-02-2014
 • 8. Komitet do Spraw Europejskich
 • 9. Rada Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 10-07-2012
 • 11. Skierowanie do Sejmu
 • 4. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 14-07-2012
   • 2012-07-14
        Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2012
    • projekt
         Data ostatniej modyfikacji: 14-07-2012
     • Projekt - uzgodnienia.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 16-07-2012
    • opinia dotycząca oceny skutków regulacji
    • pisma skierowane do uzgodnień
         Data ostatniej modyfikacji: 14-07-2012
     • Pismo - uzgodnienia.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 16-07-2012
    • pisma z uwagami
         Data ostatniej modyfikacji: 14-07-2012
     • Uwagi - RCL.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 18-07-2012
     • Uwagi - KPRM.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 23-07-2012
     • Uwagi - MRiRW.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 23-07-2012
     • Uwagi - RCL 2.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 02-08-2012
     • Uwagi - IPN.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 02-08-2012
     • Uwagi - MAiC.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 06-08-2012
     • Uwagi - MG.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 06-08-2012
     • Uwagi - MON.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 06-08-2012
     • Uwagi - MPiPS.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 06-08-2012
     • Uwagi - MSW.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 06-08-2012
     • Uwagi - MSZ.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 06-08-2012
    • pisma zawierające odniesienie się Wnioskodawcy do uwag
    • konferencja uzgodnieniowa
         Data ostatniej modyfikacji: 14-07-2012
     • Projekt - konferencja.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 03-09-2012
     • Zaproszenie.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 03-09-2012
     • Zestawienie uwag.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 03-09-2012
     • Zgłoszenie - MAiC.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 03-09-2012
     • Zgłoszenie - MG.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 03-09-2012
     • Lista obecnosci .pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 05-09-2012
    • projekt po konferencji uzgodnieniowej
    • opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
    • opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
    • opinia Rady Legislacyjnej
    • opinia właściwych instytucji i organów Unii Europejskiej
   • 2012-10-04
        Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2012
    • opinia dotycząca oceny skutków regulacji
         Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2012
     • Pismo - OSR.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 04-10-2012
     • Opinia OSR.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 23-10-2012
     • Pismo MS - opinia OSR
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Igor Sadowski   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 23-01-2013
    • pisma skierowane do uzgodnień
         Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2012
     • Pismo - uzgodnienia.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 04-10-2012
     • Pismo - uzgodnienia - GIODO.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 12-11-2012
    • pisma z uwagami
         Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2012
     • Uwagi - MKiDN.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 22-10-2012
     • Uwagi -MRR.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 25-10-2012
     • Uwagi - MPiPS.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 25-10-2012
     • Uwagi - MG.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Joanna Milewska   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 30-10-2012
     • Uwagi - MF.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 05-11-2012
     • Uwagi - RCL.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 06-11-2012
     • Uwagi - RCL 2.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 08-11-2012
     • Uwagi - MON
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Igor Sadowski   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 21-11-2012
     • Uwagi - GIODO.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 26-11-2012
    • pisma zawierające odniesienie się Wnioskodawcy do uwag
    • konferencja uzgodnieniowa
         Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2012
     • Projekt - konferencja.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Jarosław Jastrzębski   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 08-01-2013
     • Zaproszenie.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Jarosław Jastrzębski   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 08-01-2013
     • Zestawienie uwag.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Jarosław Jastrzębski   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 08-01-2013
     • Zgłoszenie - MF
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Igor Sadowski   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 11-01-2013
     • Zgłoszenie - MG
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Igor Sadowski   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 11-01-2013
     • Zgłoszenie - MON
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Igor Sadowski   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 11-01-2013
     • Zgłoszenie - NPW
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Igor Sadowski   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 11-01-2013
     • Zgłoszenie - RCL
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Igor Sadowski   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 11-01-2013
     • Lista obecności
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Igor Sadowski   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 15-01-2013
     • Zgłoszenie - MSW
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Igor Sadowski   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 15-01-2013
    • projekt po konferencji uzgodnieniowej
         Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2012
     • Projekt - po konferencji.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 06-02-2013
     • Protokół rozbieżności.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 06-02-2013
    • opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
         Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2012
     • Pismo - opinia KWRiST.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 12-11-2012
    • opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
         Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2012
     • Pismo - opinia UE.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 04-10-2012
     • Opinia UE.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 22-10-2012
    • opinia Rady Legislacyjnej
    • opinia właściwych instytucji i organów Unii Europejskiej
   • 2013-07-05
        Data ostatniej modyfikacji: 05-07-2013
    • opinia dotycząca oceny skutków regulacji
         Data ostatniej modyfikacji: 05-07-2013
     • Pismo - opinia OSR.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Joanna Milewska   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 15-07-2013
     • Opinia OSR.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 05-08-2013
    • pisma skierowane do uzgodnień
         Data ostatniej modyfikacji: 05-07-2013
     • Pismo - uzgodnienia.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 08-07-2013
     • Pismo - uzgodnienia 2.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 05-08-2013
    • pisma z uwagami
         Data ostatniej modyfikacji: 05-07-2013
     • Uwagi - uzgodnienia - MRiRW.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Joanna Milewska   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 19-07-2013
     • Uwagi - uzgodnienia - RCL.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Joanna Milewska   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 19-07-2013
     • Uwagi - uzgodnienia - GIODO.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Wojciech Dobek   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 23-07-2013
     • Uwagi - uzgodnienia - MRR.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Wojciech Dobek   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 24-07-2013
     • Uwagi - uzgodnienia - MON.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 29-07-2013
     • Uwagi - uzgodnienia - MF.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 30-07-2013
     • Uwagi - uzgodnienia - RCL 2.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 19-08-2013
     • Uwagi - uzgodnienia - MSW.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 20-08-2013
     • Uwagi - uzgodnienia - MSW 2.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 20-08-2013
     • Uwagi - uzgodnienia - MF 2.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 22-08-2013
    • pisma zawierające odniesienie się Wnioskodawcy do uwag
    • konferencja uzgodnieniowa
    • projekt po konferencji uzgodnieniowej
    • opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
    • opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
         Data ostatniej modyfikacji: 05-07-2013
     • Pismo - opinia UE.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 11-07-2013
     • Opinia UE.pdf
         Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości wprowadził(a): Grażyna Nauka   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 29-07-2013
    • opinia Rady Legislacyjnej
    • opinia właściwych instytucji i organów Unii Europejskiej