czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 14:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Ministra Środowiska , numer 0000
Numer z wykazu:
0000
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.05.2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
ARCHIWALNY
 • 1. Działalność lobbingowa
 • 2. Konsultacje społeczne
  Data ostatniej modyfikacji: 06-07-2012
 • 3. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 06-07-2012
   • projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 06-07-2012
   • opinia dotycząca oceny skutków regulacji
        Data ostatniej modyfikacji: 06-07-2012
    • opinia dot. OSR
        Autor dokumentu: Minister Środowiska wprowadził(a): Jakub Majewski   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 11-12-2012
   • pisma skierowane do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 06-07-2012
    • Pisma przewodnie
        Autor dokumentu: Minister Środowiska wprowadził(a): Jakub Majewski   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 11-12-2012
   • pisma z uwagami
        Data ostatniej modyfikacji: 06-07-2012
    • Pisma z uwagami
        Autor dokumentu: Minister Środowiska wprowadził(a): Jakub Majewski   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 11-12-2012
   • pisma zawierające odniesienie się Wnioskodawcy do uwag
   • konferencja uzgodnieniowa
   • projekt po konferencji uzgodnieniowej
   • opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
        Data ostatniej modyfikacji: 06-07-2012
    • opinia KWRiST
        Autor dokumentu: Minister Środowiska wprowadził(a): Jakub Majewski   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 11-12-2012
   • opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
        Data ostatniej modyfikacji: 06-07-2012
   • opinia Rady Legislacyjnej
   • opinia właściwych instytucji i organów Unii Europejskiej
 • 4. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 5.Stały Komitet Rady Ministrów
 • 6. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 06-07-2012
 • 7. Notyfikacja
 • 8. Skierowanie do podpisu Ministra
Zakończenie prac