niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporzadzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporzadzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Programem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer 38 - I półrocze 2011
Numer z wykazu:
38 - I półrocze 2011
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
ARCHIWALNY