sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz o zmianie ustawy o rachunkowości
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu
wycofany
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Programem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer 39
Numer z wykazu:
39
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: 2006/43/WE
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
ARCHIWALNY
Zakończenie prac
  • Projekt wycofany