wtorek, 20 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 19.11.2018 o godzinie 17:09
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Programem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer 23
Numer z wykazu:
23
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich Dyrektywa Rady 2009/50/WE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015