niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy – Prawo pocztowe
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UC2
Numer z wykazu:
UC2
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Projekt ustawy opracowany na podstawie założeń:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
Zakończenie prac