niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywanego między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości, numer 28
Numer z wykazu:
28
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Decyzja ramowa Rady z dnia 26 lutego 2009 r. Nr 2009/315/WSiSW w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
ARCHIWALNY
  • 1. Działalność lobbingowa
Zakończenie prac