poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 16:38
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Finansów
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa 2011/89/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/we, 2002/87/WE, 2006/48/WE, 2009/138/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej

    Publikator: Dz.U. 2013r. poz. 950

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 173
ARCHIWALNY
  • 1. Działalność lobbingowa
Zakończenie prac