poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 21.10.2018 o godzinie 22:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości, numer B144
Numer z wykazu:
B144
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

  Publikator: Dz.U. 2013r. poz. 427

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 53
 • 1. Działalność lobbingowa
   • opinia dotycząca oceny skutków regulacji
   • pisma skierowane do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 22-10-2014
   • pisma zawierające odniesienie się Wnioskodawcy do uwag
   • konferencja uzgodnieniowa
   • projekt po konferencji uzgodnieniowej
   • opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
   • opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
   • opinia Rady Legislacyjnej
   • opinia właściwych instytucji i organów Unii Europejskiej
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6.Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
 • 8. Notyfikacja
 • 9. Skierowanie do podpisu Ministra